Tarieven

Om deel te nemen aan de 0-5 jaar speelgroep zijn de kosten als volgt:

Voor kinderen tussen 0 tot 1 jaar: $20 per kind, per termijn
Voor kinderen tussen 1 tot 5 jaar: $50 per kind, per termijn
Extra kind: $10 (vanaf 1 jaar)

De betaling dient bij voorkeur voor aanvang van het termijn te worden voldaan, onder vermelding van de namen van je kinderen en je eigen achternaam, aan:
Elwood Dutch Playgroup
BSB: 633-000
Account No: 133363580

Playgroup Victoria

Ook moet je verzekerd te zijn bij Playgroup Victoria om deel te mogen nemen aan de 0-5 jaar speelgroep. Het centrum waar de speelgroep wordt gehouden ‘Bubup Womindjeka’ is heel strikt en je mag 1 keer komen meedraaien zonder lidmaatschap van Playgroup Victoria. Regel dit dus zo snel mogelijk. Het is heel snel te doen via de site https://www.playgroup.org.au/Member-signup. Vul bij aanmelding in dat je deelneemt aan de Dutch Playgroup met het nummer 58799 zodat je direct in ons bestand wordt opgenomen.