Over Ons

Hallo en welkom…..!

Zo beginnen wij iedere vrijdagochtend de bijeenkomst van de Dutch Playgroup. De speelgroep bestaat sinds 2004 en wordt actief bezocht door gezinnen uit Melbourne. Wij zijn een ‘not for profit’ organisatie die vrijwillig gerund wordt door enthousiaste ouders.

Het doel van de speelgroep is om kinderen met een Nederlandstalig achtergrond spelenderwijs de Nederlandse taal meer eigen te maken.

De doelgroep van de speelgroep zijn Nederlandse kinderen die in Melbourne opgroeien, kinderen uit tweetalige gezinnen en gezinnen die vanuit Nederland naar Melbourne komen en de Nederlandse taal willen bijhouden.

Voor de kinderen van 0 tot 5 jaar worden er iedere vrijdagochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur allerlei activiteiten georganiseerd. De sessies worden geleid door Juf Madelief aan de hand van een thema. Tijdens deze thema’s zullen we werken aan de woordenschatontwikkeling van de kinderen middels gevarieerde spelletjes, verschillende liedjes, dans en beweging, knutselactiviteiten en met het voorlezen van boeken.

Sinds begin 2016 organiseren we ook een activiteit voor schoolgaande kinderen van 5 tot 12 jaar. Een keer in de maand, op een zondagochtend, komen zij bijeen en werken ze samen met juf Madelief aan een verhaal. Naast het ontwikkelen van de Nederlandse taal ontwikkelen de kinderen hier ook vaardigheden zoals spel, dans, musiceren, handvaardigheid, tekenen en schilderen. En leren ze samen te werken en ontwikkelen sociale vaardigheden.

We proberen er samen met de kinderen en ouders een leuke, gezellige en vooral leerzame ochtend van te maken. De speelgroep is ook een goede gelegenheid voor ouders om in contact te komen met andere Nederlandstalige gezinnen.

Iedereen is van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken.